fisKULTURA – Arhaizam koji u današnjem užurbanom tempu života nostalgično podsjeća na doba šire kulture života, gdje se s podjednakom važnosti ulagalo u umni kao i u fizički rad. Doba veće otvorenosti prema prirodnom i intuiciji. Biti „kulturan“ značilo je lijepo se ophoditi prema susjedu ili neznancu u prolazu, pa time onda i s pažnjom brinuti o sebi. Vrijeme kad se ručak kuhao,a ne jeo s nogu u pauzi, kad se pomno biralo što se konzumira: od intelektualnih sadražaja do jutarnjeg gimnasticiranja. Retro je opet IN! Vratimo ovaj oblik „kulture“ u našu svakodnevicu, budimo kulturni svome društvu, obitelji i svome tijelu. Vratimo prirodnost svakodnevnom pokretu!

Goga Potpis
BLOG